Regler för Tjörns Bikepark

”All vistelse i Tjörns Bikepark sker på egen risk. Tjörns Bikepark och markägaren frånsäger sig allt ansvar för skador på besökare och deras utrustning. Om någon besökare skadas eller om deras utrustning och / eller kläder går sönder är Tjörns Bikepark eller markägaren inte ansvariga. Vi rekommenderar alla besökare att ha försäkring för denna typ av aktivitet .”

Respektera golfarna och våra skyltar.

Det är mycket viktigt att vi har ett riktigt bra samarbete med golfklubben och deras medlemmar. Golfspelarna och personalen på golfbanan har alltid företräde. Kan vi inte sköta detta på ett bra sätt så kommer cykelparken försvinna snabbt.

Säkerhet

Cykelparken ligger på ett ganska litet område och några leder korsar varandra eller går samman till en, vid dessa tillfällen gäller det att samarbeta och följa skyltarna om vem som har företräde.

Till och från cykelparken

Följ instruktionerna på skyltarna noga för din och andras säkerhet och att undvika irritation från golfspelarna.